Geometryczny z żółtym akcentem

studio   p r o j e k t o w e         

 

OGRODOWA   SCENERIA

Styl:  nowoczesny

Powierzchnia: 500 m2

Stan: projekt 2016, realizacja 2016/2017

 

Zakres opracowania:

projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy, projekt systemu nawodnienia, projekt oświetlenia, projekt nawierzchni i tarasów,

dobór gatunkowy roślinności, dobór elementów wyposażenia 

 

 

 

Opis:

OGRODOWA   SCENERIA

ogrodowasceneria@gmail.com                            +48 513 546 015

 studio   p r o j e k t o w e